Χανιώτης Ά. Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 12, p. 283–287, 1997. DOI: 10.12681/deltiokms.85. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2466. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.