Ανεστίδης Σ. Θ. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Δέκα τούρκικα έγγραφα για τη Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 12, p. 291–292, 1997. DOI: 10.12681/deltiokms.88. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2469. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.