Ανεστίδης Σ. Θ. Yorgo Benlisoy-Elcin Macar, Fener Patrikhanesi [ Το πατριαρχείο του Φαναριού]. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 12, p. 293–294, 1997. DOI: 10.12681/deltiokms.89. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2470. Acesso em: 10 αυγούστου. 2022.