Ανεστίδης Σ. Θ. Richard Clogg, Antolica. Studies in the Greek East in the 18th and 19th centuries. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 12, p. 294–296, 1997. DOI: 10.12681/deltiokms.90. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2471. Acesso em: 5 οκτωβρίου. 2022.