Χαλκιά Ε. Οι ενοριακοί ναοί της Ίμβρου. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 10, p. 289–325, 1993. DOI: 10.12681/deltiokms.101. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2482. Acesso em: 17 αυγούστου. 2022.