Κιτρομηλίδης Π. Μ. Sonia P. Anderson, An english consul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 10, p. 379–381, 1993. DOI: 10.12681/deltiokms.104. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2485. Acesso em: 1 ιουλίου. 2022.