Στασινοπούλου Μ. Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 10, p. 381–384, 1993. DOI: 10.12681/deltiokms.105. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2486. Acesso em: 15 αυγούστου. 2022.