Γκιολές Ν. A. Bryer και D. Winfield, The Byzantine monuments and topography of the Pontos. Χάρτες και σχέδια του R. Anderson, σκίτσα της Jane Winfield. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 6, p. 415–418, 1986. DOI: 10.12681/deltiokms.119. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2500. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.