Κ. Π. M.; Μπαλτά Ε. Συμμετοχή του κέντρου μικρασιατικών σπουδών στο πρόγραμμα ελληνογαλλικής επιστημονικής συνεργασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 6, p. 447–450, 1986. DOI: 10.12681/deltiokms.123. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2504. Acesso em: 24 σεπτεμβρίου. 2022.