Βολανάκης Ι. Η. Χριστιανικά μνημεία της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 13, p. 11–64, 1999. DOI: 10.12681/deltiokms.142. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2523. Acesso em: 1 οκτωβρίου. 2022.