Χαλκιά Ε. Το Μετόχι της μονής Κουτλουμουσίου στην Ίμβρο: Πρώτη προσέγγιση. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 13, p. 65–95, 1999. DOI: 10.12681/deltiokms.143. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2524. Acesso em: 11 αυγούστου. 2022.