Πλεμμένος Ι. Γ. Το χειρόγραφο Ραιδεστηνού. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 13, p. 97–110, 1999. DOI: 10.12681/deltiokms.144. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2525. Acesso em: 8 δεκεμβρίου. 2022.