Μαμώνη Κ.; Ιστικοπούλου Λ. Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Δ’ σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας: Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α’, Β’, Γ’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 14, p. 67–112, 2004. DOI: 10.12681/deltiokms.164. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2545. Acesso em: 1 φεβρουαρίου. 2023.