Ανεστίδης Α. Σ. Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 7, p. 328–331, 1988. DOI: 10.12681/deltiokms.200. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2581. Acesso em: 17 αυγούστου. 2022.