Σφυροέρας Β. Γεώργιος Π. Κουρνούτος: (1913-1989). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 7, p. 361–364, 1988. DOI: 10.12681/deltiokms.204. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2585. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.