Γκιολές Ν. Συμβολή στην ερμηνεία των μικρασιατικών στοιχείων της τέχνης του δέκατου αιώνα στη Μάνη. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 5, p. 71–93, 1984. DOI: 10.12681/deltiokms.207. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2588. Acesso em: 7 οκτωβρίου. 2022.