Παναγιωτόπουλος Ά. Θ. Βερεμής-Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), πρόλογος Σπ. Ασδραχά. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 5, p. 537–543, 1984. DOI: 10.12681/deltiokms.223. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2604. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.