Ανεστίδης Α. Σ. Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 5, p. 544–546, 1984. DOI: 10.12681/deltiokms.224. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2605. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.