Αλεξανδρής Α. Τὸ ἔργο τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 20, p. 283–292, 2021. DOI: 10.12681/deltiokms.26137. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/26137. Acesso em: 13 αυγούστου. 2022.