Τριανταφυλλόπουλος Δ. Δ. Αθανασίου Παπά (Μητροπολίτου Ελενουπόλεως), Πολίτες ζωγράφοι και αγιογράφοι του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 8, p. 266–273, 1990. DOI: 10.12681/deltiokms.244. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2625. Acesso em: 7 οκτωβρίου. 2022.