Κιτρομηλίδης Π. Μ. Έκθεση πεπραγμένων κέντρου μικρασιατικών σπουδών: 1986-1991. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 8, p. 281–325, 1990. DOI: 10.12681/deltiokms.246. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2627. Acesso em: 5 οκτωβρίου. 2022.