Δραγούμης Μ. Φ. Μουσικό λαογραφικό αρχείο Μέλπως Μερλιέ: Απολογισμός 1986-1990. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 8, p. 327–332, 1990. DOI: 10.12681/deltiokms.247. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2628. Acesso em: 19 αυγούστου. 2022.