Μουρέλος Γ. Γ. Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 2, p. 347–371, 1980. DOI: 10.12681/deltiokms.258. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2639. Acesso em: 8 δεκεμβρίου. 2023.