Βολανάκης Ι. Η. Χριστιανικές αρχαιότητες και μνημεία της Μικράς Ασίας. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 15, p. 163–256, 2008. DOI: 10.12681/deltiokms.261. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2642. Acesso em: 1 δεκεμβρίου. 2022.