Βοκοτόπουλος Π. Α. Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 15, p. 461–464, 2008. DOI: 10.12681/deltiokms.271. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2652. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.