Κονδάκη Μ. Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη: (1910-2006). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 15, p. 465–466, 2008. DOI: 10.12681/deltiokms.272. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2653. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.