Πετροπούλου Ι. Δημήτρης Ο. Θοιβιδόπουλος. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 15, p. 467–471, 2008. DOI: 10.12681/deltiokms.273. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2654. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.