Γιαγκάλης Γ. Κ. Αθανάσιος Γ. Τσερνόγλου: (1927-2003) Η συμβολή του στη μελέτη των νησιών του Ελληνισμού. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 15, p. 472–478, 2008. DOI: 10.12681/deltiokms.274. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2655. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.