Κ. Π. Μ. Το δέκατο έκτο διεθνές βυζαντινολογικό συνέδριο. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 3, p. 249–251, 1982. DOI: 10.12681/deltiokms.289. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2670. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.