Ρούκουνας Ε. Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 14, p. 351–353, 2004. DOI: 10.12681/deltiokms.294. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2675. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.