Δραγούμης Μ. Φ. Το μουσικολογικό έργο της Αγλαΐας Αγιουτάντη. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 14, p. 360–364, 2004. DOI: 10.12681/deltiokms.296. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2677. Acesso em: 1 ιουλίου. 2022.