Δραγούμης Μ. Φ. Ο Samuel Baud-Bovy στην Αθήνα του 1930. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 18, p. 11–12, 2014. DOI: 10.12681/deltiokms.302. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2683. Acesso em: 17 αυγούστου. 2022.