Καμούζης Δ. Ἡ γυναικεία ἐκπαίδευση καὶ ὁ γλωσσικὸς ἐξελληνισμὸς τῶν τουρκόφωνων Ρωμιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: Tὸ Ὁμήρειο Παρθεναγωγεῖο Σμύρνης (1881-1922). Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, [S. l.], v. 19, p. 115–134, 2015. DOI: 10.12681/deltiokms.322. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2703. Acesso em: 21 απριλίου. 2024.