Λαμψίδης Οδυσσέας. 2009. ‘Συνεχής η παρουσία του Ελληνισμού στο Μικρασιατικό Πόντο: Παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιβίωσή του’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος):25-54. https://doi.org/10.12681/deltiokms.3.