Λαμψίδης Οδυσσέας. 2009. ‘Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος):55-80. https://doi.org/10.12681/deltiokms.5.