Αρτόπουλος Ιωάννης Γ. 2009. ‘Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος):107-18. https://doi.org/10.12681/deltiokms.9.