Τσούργιαννη Δέσποινα. 2009. ‘Η τέχνη στη γραμμή του πυρός: Τα σκίτσα της Θάλειας Φλωρά-Καραβία απο τη Μικρασιατική εκστρατεία’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος):379-403. https://doi.org/10.12681/deltiokms.20.