Λαμψίδης Οδυσσέας. 2009. ‘Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος):421-28. https://doi.org/10.12681/deltiokms.22.