Ναυπλιώτης Αλέξανδρος. 2011. ‘Soner Cagaptay, Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey. Who Is a Turk? [Ισλάμ, Κοσμικότητα καί Εθνικισμός στη Σύγχρονη Τουρκία. Ποιος είναι Τούρκος;]’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (Δεκέμβριος):343-46. https://doi.org/10.12681/deltiokms.29.