Καμούζης Δημήτρης. 2011. ‘Onur Yildirim. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange O F Populations, 1922-1934 [Διπλωματία καί Έκτόπιση. Επανεξετάζοντας την τουρκο-έλληνικη ανταλλαγή των πληθυσμών’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (Δεκέμβριος):339-42. https://doi.org/10.12681/deltiokms.31.