Πίσσης Νικόλας. 2011. ‘Oliver Jens Schmitt. Levantiner. Lebenswelten Und Identitaten Einer Ethnokonfessionellen Gruppe Im Osmanischen Reich Im Jangen 19. Jahrhundert“ [Λεβαντίνοι. Βιόκοσμοι και ταυτότητες μιας εθνοθρησκευτικής ομάδας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στον «μακρύ 19ο’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (Δεκέμβριος):327-34. https://doi.org/10.12681/deltiokms.33.