Μπούρα Κατερίνα. 1983. ‘Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 4 (Ιανουάριος):69-85. https://doi.org/10.12681/deltiokms.36.