Σολομωνίδου Βικτώρια. 1983. ‘Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922: Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 4 (Ιανουάριος):351-60. https://doi.org/10.12681/deltiokms.44.