Χανιώτης Άγγελος. 1995. ‘Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 (Ιανουάριος):13-44. https://doi.org/10.12681/deltiokms.46.