Κόλλια Ελένη. 1995. ‘Ο θεσμός των ξένων δικαστών στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 (Ιανουάριος):45-83. https://doi.org/10.12681/deltiokms.47.