Στάθη Πηνελόπη. 1995. ‘Uyrgur Kocabasoglu,Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika.19.Yuzyilda Osmanli Imparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari[Η Αμερική στην Μικρά Ασία.Τα αμερικάνικα σχολεία των μισσιοναρίων τον 19ο αι.στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από τα έγγραφα τους]’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 (Ιανουάριος):402-7. https://doi.org/10.12681/deltiokms.63.