Χανιώτης Άγγελος. 1997. ‘Το χρονικό της ανακάλυψης μιας ελληνιστικής πόλης στην Καρία (Bucakkoy, Συνέτα)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 (Ιανουάριος):13-29. https://doi.org/10.12681/deltiokms.72.