Χανιώτης Άγγελος. 1997. ‘Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 (Ιανουάριος):283-87. https://doi.org/10.12681/deltiokms.85.