Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ. 1993. ‘Sonia P. Anderson, An English Consul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 (Ιανουάριος):379-81. https://doi.org/10.12681/deltiokms.104.