Στασινοπούλου Μαρία. 1993. ‘Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 (Ιανουάριος):381-84. https://doi.org/10.12681/deltiokms.105.